بررسی استیضاح ربیعی در مجلس/ ضعف در بهره‌برداری امکانات مهارت‌آموزی در سازمان فنی‌وحرفه‌ای

بررسی استیضاح ربیعی در مجلس/ ضعف در بهره‌برداری امکانات مهارت‌آموزی در سازمان فنی‌وحرفه‌ای
بررسی تقاضای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست روز سه شنبه، پنجم دی‌ماه در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد که 26 محور از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده است.

بررسی استیضاح ربیعی در مجلس/ ضعف در بهره‌برداری امکانات مهارت‌آموزی در سازمان فنی‌وحرفه‌ای

بررسی تقاضای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست روز سه شنبه، پنجم دی‌ماه در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد که 26 محور از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده است.
بررسی استیضاح ربیعی در مجلس/ ضعف در بهره‌برداری امکانات مهارت‌آموزی در سازمان فنی‌وحرفه‌ای