برف و کولاک ۴ استان کشور را درنوردید/ امدادرسانی به بیش از ۱۳۰۰ نفر

برف و کولاک ۴ استان کشور را درنوردید/ امدادرسانی به بیش از ۱۳۰۰ نفر
رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع برف و کولاک در ۴ استان کشور گفت: بیش از ۱۳۰۰ نفر به دلیل وقوع برف و کولاک امدادرسانی شدند.

برف و کولاک ۴ استان کشور را درنوردید/ امدادرسانی به بیش از ۱۳۰۰ نفر

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع برف و کولاک در ۴ استان کشور گفت: بیش از ۱۳۰۰ نفر به دلیل وقوع برف و کولاک امدادرسانی شدند.
برف و کولاک ۴ استان کشور را درنوردید/ امدادرسانی به بیش از ۱۳۰۰ نفر