برنامه‌های وزارت بهداشت در زمینه فرزندآوری، در گیلان تبیین شد

برنامه‌های وزارت بهداشت در زمینه فرزندآوری، در گیلان تبیین شد
دکتر محمد اسماعیل مطلق- مدیرکل سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باحضور در جمع خبرنگاران گیلانی، برنامه های وزارت متبوع را در زمینه فرزند آوری، تبیین کرد.

برنامه‌های وزارت بهداشت در زمینه فرزندآوری، در گیلان تبیین شد

دکتر محمد اسماعیل مطلق- مدیرکل سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باحضور در جمع خبرنگاران گیلانی، برنامه های وزارت متبوع را در زمینه فرزند آوری، تبیین کرد.
برنامه‌های وزارت بهداشت در زمینه فرزندآوری، در گیلان تبیین شد

پایگاه خبری مبارز