برنامه‌های ویژه انتخابات از مهم‌ترین ماموریت‌های ماست/ افراد حرفه‌ای‌تر را برای مدیریت انتخاب می‌کنیم

برنامه‌های ویژه انتخابات از مهم‌ترین ماموریت‌های ماست/ افراد حرفه‌ای‌تر را برای مدیریت انتخاب می‌کنیم
رئیس سازمان صداوسیما گفت: به طور قطع برنامه‌های انتخاباتی یکی از مهمترین ماموریت‌های ماست و حتما برای آن برنامه‌ داریم.

برنامه‌های ویژه انتخابات از مهم‌ترین ماموریت‌های ماست/ افراد حرفه‌ای‌تر را برای مدیریت انتخاب می‌کنیم

رئیس سازمان صداوسیما گفت: به طور قطع برنامه‌های انتخاباتی یکی از مهمترین ماموریت‌های ماست و حتما برای آن برنامه‌ داریم.
برنامه‌های ویژه انتخابات از مهم‌ترین ماموریت‌های ماست/ افراد حرفه‌ای‌تر را برای مدیریت انتخاب می‌کنیم

فیلم سریال آهنگ