برنامه جدید عرب‌ها برای اقتصاد کشورشان

برنامه جدید عرب‌ها برای اقتصاد کشورشان
مهر نوشت:پادشاده عربستان، بسته محرک اقتصادی این کشور را برای بخش خصوصی، با تخصیص بودجه ۱۹.۲ میلیارد دلاری به امضاء رساند.

برنامه جدید عرب‌ها برای اقتصاد کشورشان

مهر نوشت:پادشاده عربستان، بسته محرک اقتصادی این کشور را برای بخش خصوصی، با تخصیص بودجه ۱۹.۲ میلیارد دلاری به امضاء رساند.
برنامه جدید عرب‌ها برای اقتصاد کشورشان