برگزاری مراسم یادبود قربانیان سلاح‌های شیمیایی در لاهه

برگزاری مراسم یادبود قربانیان سلاح‌های شیمیایی در لاهه
مراسم یابود قربانیان سلاح‌های شیمیایی با حضور سفرا، دیپلمات‌ها و هیات‌های شرکت کننده در کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، در لاهه برگزار شد.

برگزاری مراسم یادبود قربانیان سلاح‌های شیمیایی در لاهه

مراسم یابود قربانیان سلاح‌های شیمیایی با حضور سفرا، دیپلمات‌ها و هیات‌های شرکت کننده در کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، در لاهه برگزار شد.
برگزاری مراسم یادبود قربانیان سلاح‌های شیمیایی در لاهه