برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در منطقه آزاد انزلی

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در منطقه آزاد انزلی
همزمان با هفته دولت نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری، فن بازار کشور با حضور مهندس مسرور مدیر عامل سازمان، دکتر نجفی استاندار گیلان، بازارگان معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد کشور و دکتر ضرغام رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دکتر زارع رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی افتتاح شد

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در منطقه آزاد انزلی

همزمان با هفته دولت نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری، فن بازار کشور با حضور مهندس مسرور مدیر عامل سازمان، دکتر نجفی استاندار گیلان، بازارگان معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد کشور و دکتر ضرغام رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دکتر زارع رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی افتتاح شد
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در منطقه آزاد انزلی

سیستم اطلاع رسانی