بسیج مردمی عراق و سوریه با تأسی از فرهنگ دینی داعش را شکست دادند

بسیج مردمی عراق و سوریه با تأسی از فرهنگ دینی داعش را شکست دادند
معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه گفت: بسیج مردمی عراق و نیروهای مردمی سوریه با تأسی از فرهنگ قرآنی و دینی توانستند بر گروهک تکفیری داعش و دیگر گروه‌های سلفی پیروز شوند.

بسیج مردمی عراق و سوریه با تأسی از فرهنگ دینی داعش را شکست دادند

معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه گفت: بسیج مردمی عراق و نیروهای مردمی سوریه با تأسی از فرهنگ قرآنی و دینی توانستند بر گروهک تکفیری داعش و دیگر گروه‌های سلفی پیروز شوند.
بسیج مردمی عراق و سوریه با تأسی از فرهنگ دینی داعش را شکست دادند