بغداد: اعلام پایبندی اربیل به تفسیر دادگاه فدرال به معنای «لغو همه پرسی» است

بغداد: اعلام پایبندی اربیل به تفسیر دادگاه فدرال به معنای «لغو همه پرسی» است
سخنگوی اطلاع رسانی دفتر نخست وزیری عراق تاکید کرد که بغداد اعلام احترام منطقه کردستان عراق به تفسیر دادگاه فدرال درباره ماده اول قانون اساسی این کشور را لغو همه پرسی برمی‌شمارد.

بغداد: اعلام پایبندی اربیل به تفسیر دادگاه فدرال به معنای «لغو همه پرسی» است

سخنگوی اطلاع رسانی دفتر نخست وزیری عراق تاکید کرد که بغداد اعلام احترام منطقه کردستان عراق به تفسیر دادگاه فدرال درباره ماده اول قانون اساسی این کشور را لغو همه پرسی برمی‌شمارد.
بغداد: اعلام پایبندی اربیل به تفسیر دادگاه فدرال به معنای «لغو همه پرسی» است