بلاتکلیفی خودروهای مدل بالای آلمانی و فرانسوی در گمرک کشور

بلاتکلیفی خودروهای مدل بالای آلمانی و فرانسوی در گمرک کشور
رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت که تعدادی خودروی مدل بالای آلمانی و فرانسوی در گمرک کشور بلاتکلیف مانده و در حال فرسوده شدن هستند.

بلاتکلیفی خودروهای مدل بالای آلمانی و فرانسوی در گمرک کشور

رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت که تعدادی خودروی مدل بالای آلمانی و فرانسوی در گمرک کشور بلاتکلیف مانده و در حال فرسوده شدن هستند.
بلاتکلیفی خودروهای مدل بالای آلمانی و فرانسوی در گمرک کشور