بلاتکلیفی واگذاری استقلال و پرسپولیس/ رعایت نشدن سقف مجاز تملک سهام در 14 بانک/ شاخص های اصلاح نشده 9 سال پس از اجرای قانون

بلاتکلیفی واگذاری استقلال و پرسپولیس/ رعایت نشدن سقف مجاز تملک سهام در 14 بانک/ شاخص های اصلاح نشده 9 سال پس از اجرای قانون
خبرگزاری فارس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس را درباره «نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» منتشر کرد.

بلاتکلیفی واگذاری استقلال و پرسپولیس/ رعایت نشدن سقف مجاز تملک سهام در 14 بانک/ شاخص های اصلاح نشده 9 سال پس از اجرای قانون

خبرگزاری فارس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس را درباره «نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» منتشر کرد.
بلاتکلیفی واگذاری استقلال و پرسپولیس/ رعایت نشدن سقف مجاز تملک سهام در 14 بانک/ شاخص های اصلاح نشده 9 سال پس از اجرای قانون