به‌ صدا درآمدن آژیرهای خطر در «عسقلان» درپی پرتاب موشک از نوار غزه

به‌ صدا درآمدن آژیرهای خطر در «عسقلان» درپی پرتاب موشک از نوار غزه
درپی پرتاب راکت از نوار غزه به سمت شهر «عسقلان» در جنوب فلسطنین اشغالی، آژیرهای خطر در منطقه به صدا درآمدند.

به‌ صدا درآمدن آژیرهای خطر در «عسقلان» درپی پرتاب موشک از نوار غزه

درپی پرتاب راکت از نوار غزه به سمت شهر «عسقلان» در جنوب فلسطنین اشغالی، آژیرهای خطر در منطقه به صدا درآمدند.
به‌ صدا درآمدن آژیرهای خطر در «عسقلان» درپی پرتاب موشک از نوار غزه