«به وقت شام» گریم سنگینی داشت/ سیمرغ من کار با حاتمی‌کیا است

«به وقت شام» گریم سنگینی داشت/ سیمرغ من کار با حاتمی‌کیا است
شهرام خلج طراح چهره‌پردازی فیلم «به وقت شام» درباره این فیلم و همکاری با ابراهیم حاتمی کیا گفت: فیلم سینمایی «به وقت شام» تجریه جدید و البته بسیار سختی برای من طی سالهای گذشته بود.

«به وقت شام» گریم سنگینی داشت/ سیمرغ من کار با حاتمی‌کیا است

شهرام خلج طراح چهره‌پردازی فیلم «به وقت شام» درباره این فیلم و همکاری با ابراهیم حاتمی کیا گفت: فیلم سینمایی «به وقت شام» تجریه جدید و البته بسیار سختی برای من طی سالهای گذشته بود.
«به وقت شام» گریم سنگینی داشت/ سیمرغ من کار با حاتمی‌کیا است