بودجه عربستان با 20 درصد کسری و 52 میلیارد دلار مصارف نظامی بسته شد

بودجه عربستان با 20 درصد کسری و 52 میلیارد دلار مصارف نظامی بسته شد
عربستان سعودی بودجه سال 2018 را که آن را بزرگترین بودجه تاریخ این کشور می‌داند تصویب کرد؛ بودجه‌ای که با حدود 20 درصد کسری مواجه است.

بودجه عربستان با 20 درصد کسری و 52 میلیارد دلار مصارف نظامی بسته شد

عربستان سعودی بودجه سال 2018 را که آن را بزرگترین بودجه تاریخ این کشور می‌داند تصویب کرد؛ بودجه‌ای که با حدود 20 درصد کسری مواجه است.
بودجه عربستان با 20 درصد کسری و 52 میلیارد دلار مصارف نظامی بسته شد