بیانیه پایانی نشست یکصد و هفتاد و یکم اوپک

بیانیه پایانی نشست یکصد و هفتاد و یکم اوپک
یکصد و هفتاد و یکمین نشست وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) روز چهارشنبه (دهم آذر ماه) در وین با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

بیانیه پایانی نشست یکصد و هفتاد و یکم اوپک

یکصد و هفتاد و یکمین نشست وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) روز چهارشنبه (دهم آذر ماه) در وین با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.
بیانیه پایانی نشست یکصد و هفتاد و یکم اوپک