بیمه‌ها نیاز به اصلاح ساختاری دارند/ افزایش بودجه حوزه سلامت در سال آینده

بیمه‌ها نیاز به اصلاح ساختاری دارند/ افزایش بودجه حوزه سلامت در سال آینده
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه بودجه حوزه سلامت در سال ۹۷ افزایش یافته است، گفت: هدف ما این بوده که منابع پایداری برای حوزه سلامت در نظر گرفته شود.

بیمه‌ها نیاز به اصلاح ساختاری دارند/ افزایش بودجه حوزه سلامت در سال آینده

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه بودجه حوزه سلامت در سال ۹۷ افزایش یافته است، گفت: هدف ما این بوده که منابع پایداری برای حوزه سلامت در نظر گرفته شود.
بیمه‌ها نیاز به اصلاح ساختاری دارند/ افزایش بودجه حوزه سلامت در سال آینده