بی‎اعتباری آمریکا در برجام روشن شد/ ملت ایران سیاست‎های ضد استکباری خود را تابع هیچ قراردادی نمی‎دهد

بی‎اعتباری آمریکا در برجام روشن شد/ ملت ایران سیاست‎های ضد استکباری خود را تابع هیچ قراردادی نمی‎دهد
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه در آخرین فرازهای نبرد خود با نظام استکباری هستیم، گفت: امروز بی‎اعتباری آمریکا حتی در برجام روشن شد، آنها نشان دادند که غیرقابل اعتماد و بدعهد هستند.

بی‎اعتباری آمریکا در برجام روشن شد/ ملت ایران سیاست‎های ضد استکباری خود را تابع هیچ قراردادی نمی‎دهد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه در آخرین فرازهای نبرد خود با نظام استکباری هستیم، گفت: امروز بی‎اعتباری آمریکا حتی در برجام روشن شد، آنها نشان دادند که غیرقابل اعتماد و بدعهد هستند.
بی‎اعتباری آمریکا در برجام روشن شد/ ملت ایران سیاست‎های ضد استکباری خود را تابع هیچ قراردادی نمی‎دهد