تأثیر توافق اوپک بر بازار/ قیمت نفت بیش از ۴ دلار افزایش یافت

تأثیر توافق اوپک بر بازار/ قیمت نفت بیش از ۴ دلار افزایش یافت
با تأثیر توافق شب گذشته اوپک بر بازار، قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.

تأثیر توافق اوپک بر بازار/ قیمت نفت بیش از ۴ دلار افزایش یافت

با تأثیر توافق شب گذشته اوپک بر بازار، قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.
تأثیر توافق اوپک بر بازار/ قیمت نفت بیش از ۴ دلار افزایش یافت