تأسف‌بار است برخی می‌گویند نان ما در دوستی با آمریکاست/ تکیه‌گاه ما خداست نه آمریکا و انگلیس/ امنیت رژیم غاصب صهیونیستی آسیب دیده است

تأسف‌بار است برخی می‌گویند نان ما در دوستی با آمریکاست/ تکیه‌گاه ما خداست نه آمریکا و انگلیس/ امنیت رژیم غاصب صهیونیستی آسیب دیده است
معاون هماهنگ‌کننده حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه تأسف‌بار است برخی از مسئولان می‌گویند نان ما در دوستی با استکبار است، گفت: تکیه‌گاه ما خداست؛ نباید به امریکا و انگلیس تکیه کنیم به این امید که آسیب نبینیم.

تأسف‌بار است برخی می‌گویند نان ما در دوستی با آمریکاست/ تکیه‌گاه ما خداست نه آمریکا و انگلیس/ امنیت رژیم غاصب صهیونیستی آسیب دیده است

معاون هماهنگ‌کننده حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه تأسف‌بار است برخی از مسئولان می‌گویند نان ما در دوستی با استکبار است، گفت: تکیه‌گاه ما خداست؛ نباید به امریکا و انگلیس تکیه کنیم به این امید که آسیب نبینیم.
تأسف‌بار است برخی می‌گویند نان ما در دوستی با آمریکاست/ تکیه‌گاه ما خداست نه آمریکا و انگلیس/ امنیت رژیم غاصب صهیونیستی آسیب دیده است