تاثیر شخصیت امام خمینی (ره) بر «شیخ زکزاکی» در مستند ابراهیم

تاثیر شخصیت امام خمینی (ره) بر «شیخ زکزاکی» در مستند ابراهیم
حسین احمدی، کارگردان مستند «ابراهیم» گفت: علیرغم این‌که برخی مسئولان ما کمی از آرمان‌های امام خمینی(ره) فاصله گرفته‌اند، چطور می‌شود در بخش دیگری از دنیا، این‌قدر امام خمینی(ره) روی یک شخصیت تأثیر بگذارد.

تاثیر شخصیت امام خمینی (ره) بر «شیخ زکزاکی» در مستند ابراهیم

حسین احمدی، کارگردان مستند «ابراهیم» گفت: علیرغم این‌که برخی مسئولان ما کمی از آرمان‌های امام خمینی(ره) فاصله گرفته‌اند، چطور می‌شود در بخش دیگری از دنیا، این‌قدر امام خمینی(ره) روی یک شخصیت تأثیر بگذارد.
تاثیر شخصیت امام خمینی (ره) بر «شیخ زکزاکی» در مستند ابراهیم