تبریز آب پاکی روی دست دشمنان نظام ریخت/ تبریزی‌ها بصیرتشان را به رخ دنیا کشیدند

تبریز آب پاکی روی دست دشمنان نظام ریخت/ تبریزی‌ها بصیرتشان را به رخ دنیا کشیدند
مردم تبریز با برگزاری راهپیمایی باشکوه، آشوبگری و تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران را محکوم کرده و تجدید میثاق خویش با ولایت و آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

تبریز آب پاکی روی دست دشمنان نظام ریخت/ تبریزی‌ها بصیرتشان را به رخ دنیا کشیدند

مردم تبریز با برگزاری راهپیمایی باشکوه، آشوبگری و تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران را محکوم کرده و تجدید میثاق خویش با ولایت و آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.
تبریز آب پاکی روی دست دشمنان نظام ریخت/ تبریزی‌ها بصیرتشان را به رخ دنیا کشیدند