تجمع اعتراضی در مشهد پایان یافت

تجمع اعتراضی در مشهد پایان یافت
تجمع اعتراضی که از سوی برخی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در میدان شهدای مشهد برگزار شد، پایان یافت.

تجمع اعتراضی در مشهد پایان یافت

تجمع اعتراضی که از سوی برخی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در میدان شهدای مشهد برگزار شد، پایان یافت.
تجمع اعتراضی در مشهد پایان یافت