تجمع بزرگ مردم اصفهان در گرامیداشت حماسه 9 دی برگزار شد+تصاویر

تجمع بزرگ مردم اصفهان در گرامیداشت حماسه 9 دی برگزار شد+تصاویر
عصر امروز با حضور پرشور مردم اصفهان، تجمع بزرگ گرامیداشت حماسه مردمی 9 دی‌ماه در اصفهان برگزار شد.

تجمع بزرگ مردم اصفهان در گرامیداشت حماسه 9 دی برگزار شد+تصاویر

عصر امروز با حضور پرشور مردم اصفهان، تجمع بزرگ گرامیداشت حماسه مردمی 9 دی‌ماه در اصفهان برگزار شد.
تجمع بزرگ مردم اصفهان در گرامیداشت حماسه 9 دی برگزار شد+تصاویر