تجمع جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران مقابل دفتر حافظ منافع آمریکا

تجمع جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران مقابل دفتر حافظ منافع آمریکا
جمعی از دانشجویان تهرانی امشب در پی اعلام تصمیم شیطانی ترامپ به منظور انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت‌المقدس در مقابل دفتر حافظ منافع آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران مقابل دفتر حافظ منافع آمریکا

جمعی از دانشجویان تهرانی امشب در پی اعلام تصمیم شیطانی ترامپ به منظور انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت‌المقدس در مقابل دفتر حافظ منافع آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران مقابل دفتر حافظ منافع آمریکا