تحریم یک برند لپ تاپ در تبریز/ پای مراجع مسئول به موضوع باز می شود

تحریم یک برند لپ تاپ در تبریز/ پای مراجع مسئول به موضوع باز می شود
نصر نیوز نوشت،در پی راه اندازی کمپین ” نه ” به یک برند خاص لپ تاپ در تبریز ، کارشناسان رسمی دادگستری و اداره صنعت و معدن شکایت فروشندگان و اتحادیه صنف خدمات کامپیوتر انفورماتیک و تجهیزات اینترنتی تبریز تایید کردند و اقدامات لازم برای احقاق حقوق متضرران انجام می شود .

تحریم یک برند لپ تاپ در تبریز/ پای مراجع مسئول به موضوع باز می شود

نصر نیوز نوشت،در پی راه اندازی کمپین ” نه ” به یک برند خاص لپ تاپ در تبریز ، کارشناسان رسمی دادگستری و اداره صنعت و معدن شکایت فروشندگان و اتحادیه صنف خدمات کامپیوتر انفورماتیک و تجهیزات اینترنتی تبریز تایید کردند و اقدامات لازم برای احقاق حقوق متضرران انجام می شود .
تحریم یک برند لپ تاپ در تبریز/ پای مراجع مسئول به موضوع باز می شود

پرشین موزیک