تحویل 1690 خانه نوسازی‌شده به مردم مناطق زلزله‌زده خراسان رضوی/ آغاز گازرسانی به 327 روستا

تحویل 1690 خانه نوسازی‌شده به مردم مناطق زلزله‌زده خراسان رضوی/ آغاز گازرسانی به 327 روستا
1690 خانه نوسازی شده در سفر امروز معاون اول رئیس جمهور به خراسان رضوی به مردم مناطق زلزله‌زده این استان تحویل شد و طرح گازرسانی به دو شهر و 327 روستا نیز به بهره‌برداری رسید.

تحویل 1690 خانه نوسازی‌شده به مردم مناطق زلزله‌زده خراسان رضوی/ آغاز گازرسانی به 327 روستا

1690 خانه نوسازی شده در سفر امروز معاون اول رئیس جمهور به خراسان رضوی به مردم مناطق زلزله‌زده این استان تحویل شد و طرح گازرسانی به دو شهر و 327 روستا نیز به بهره‌برداری رسید.
تحویل 1690 خانه نوسازی‌شده به مردم مناطق زلزله‌زده خراسان رضوی/ آغاز گازرسانی به 327 روستا