ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و کرج ـ تهران/ بارش باران در محورهای 5 استان

ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و کرج ـ تهران/ بارش باران در محورهای 5 استان
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و کرج ـ تهران و همچنین بارش باران در محورهای 5 استان خبر داد.

ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و کرج ـ تهران/ بارش باران در محورهای 5 استان

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و کرج ـ تهران و همچنین بارش باران در محورهای 5 استان خبر داد.
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و کرج ـ تهران/ بارش باران در محورهای 5 استان