ترافیک سنگین در جاده هراز و افزایش تردد خودرو در آزادراه تهران‌-قزوین‌/محور کندوان یک‌طرفه می‌شود

ترافیک سنگین در جاده هراز و افزایش تردد خودرو در آزادراه تهران‌-قزوین‌/محور کندوان یک‌طرفه می‌شود
در حال حاضر ترافیک در محور هراز به سمت آمل حدفاصل سه راهی چلاو تا نارنجستان، سنگین و در برخی از مقاطع آزادراه تهران-کرج-قزوین نیمه‌سنگین گزارش شده ‌است؛ در بقیه محورهای مواصلاتی کشور تردد به صورت روان جریان دارد.

ترافیک سنگین در جاده هراز و افزایش تردد خودرو در آزادراه تهران‌-قزوین‌/محور کندوان یک‌طرفه می‌شود

در حال حاضر ترافیک در محور هراز به سمت آمل حدفاصل سه راهی چلاو تا نارنجستان، سنگین و در برخی از مقاطع آزادراه تهران-کرج-قزوین نیمه‌سنگین گزارش شده ‌است؛ در بقیه محورهای مواصلاتی کشور تردد به صورت روان جریان دارد.
ترافیک سنگین در جاده هراز و افزایش تردد خودرو در آزادراه تهران‌-قزوین‌/محور کندوان یک‌طرفه می‌شود