ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق استان تهران/ هراز یک‌طرفه شد

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق استان تهران/ هراز یک‌طرفه شد
فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: با نزدیک‌ شدن به ساعات پایانی تعطیلات لحظه به لحظه بر بار ترافیکی محورها افزوده می‌شود و به همین دلیل محور هراز از شمال به جنوب یک‌طرفه شده است.

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق استان تهران/ هراز یک‌طرفه شد

فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: با نزدیک‌ شدن به ساعات پایانی تعطیلات لحظه به لحظه بر بار ترافیکی محورها افزوده می‌شود و به همین دلیل محور هراز از شمال به جنوب یک‌طرفه شده است.
ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق استان تهران/ هراز یک‌طرفه شد