ترامپ: احمقانه 7 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کردیم

ترامپ: احمقانه 7 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کردیم
رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از سیاست داخلی و خارجی دولت‌های قبلی این کشور گفت: «پس از صرف هزینه احمقانه 7 تریلیون دلاری در خاورمیانه، زمان بازسازی کشورمان فرا رسیده است».

ترامپ: احمقانه 7 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کردیم

رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از سیاست داخلی و خارجی دولت‌های قبلی این کشور گفت: «پس از صرف هزینه احمقانه 7 تریلیون دلاری در خاورمیانه، زمان بازسازی کشورمان فرا رسیده است».
ترامپ: احمقانه 7 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کردیم