ترامپ از تصمیم خود برای انتقال سفارت آمریکا به قدس خبر داد

ترامپ از تصمیم خود برای انتقال سفارت آمریکا به قدس خبر داد
رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به وی گفته است که قصد دارد سفارت آمریکا را از تل‌آویو به شهر قدس انتقال دهد.

ترامپ از تصمیم خود برای انتقال سفارت آمریکا به قدس خبر داد

رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به وی گفته است که قصد دارد سفارت آمریکا را از تل‌آویو به شهر قدس انتقال دهد.
ترامپ از تصمیم خود برای انتقال سفارت آمریکا به قدس خبر داد