ترامپ با اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، «صلح» را ذبح کرده است

ترامپ با اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، «صلح» را ذبح کرده است
شاهزاده «نسرین» نوه فیصل عبدالعزیز آل سعود شاه پیشین عربستان، تصمیم دولت امریکا درباره به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد که وی پس از این اقدام امریکا، یک شب هم نخوابیده است.

ترامپ با اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، «صلح» را ذبح کرده است

شاهزاده «نسرین» نوه فیصل عبدالعزیز آل سعود شاه پیشین عربستان، تصمیم دولت امریکا درباره به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد که وی پس از این اقدام امریکا، یک شب هم نخوابیده است.
ترامپ با اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، «صلح» را ذبح کرده است