ترامپ برای گفت‌‌وگو با رهبر کره شمالی اعلام آمادگی کرد

ترامپ برای گفت‌‌وگو با رهبر کره شمالی اعلام آمادگی کرد
رئیس جمهور آمریکا در گفت‌‌وگو با رئیس جمهور کره جنوبی از آمادگی خود برای مذاکره مستقیم با رهبر کره شمالی خبر داد.

ترامپ برای گفت‌‌وگو با رهبر کره شمالی اعلام آمادگی کرد

رئیس جمهور آمریکا در گفت‌‌وگو با رئیس جمهور کره جنوبی از آمادگی خود برای مذاکره مستقیم با رهبر کره شمالی خبر داد.
ترامپ برای گفت‌‌وگو با رهبر کره شمالی اعلام آمادگی کرد