ترامپ: بیت‌المقدس باید مدتها پیش پایتخت اسرائیل اعلام می‌شد

ترامپ: بیت‌المقدس باید مدتها پیش پایتخت اسرائیل اعلام می‌شد
رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم خود برای اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی دفاع کرد و گفت که این اقدام بایستی مدتها قبل انجام می‌شد.

ترامپ: بیت‌المقدس باید مدتها پیش پایتخت اسرائیل اعلام می‌شد

رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم خود برای اعلام قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی دفاع کرد و گفت که این اقدام بایستی مدتها قبل انجام می‌شد.
ترامپ: بیت‌المقدس باید مدتها پیش پایتخت اسرائیل اعلام می‌شد