ترامپ فعالانه در حال بررسی مساله انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس است

ترامپ فعالانه در حال بررسی مساله انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس است
معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که ترامپ فعالانه در حال بررسی این مساله است که چه زمانی و چگونه سفارت آمریکا را از تل آویو به بیت‌المقدس منتقل کند.

ترامپ فعالانه در حال بررسی مساله انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس است

معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که ترامپ فعالانه در حال بررسی این مساله است که چه زمانی و چگونه سفارت آمریکا را از تل آویو به بیت‌المقدس منتقل کند.
ترامپ فعالانه در حال بررسی مساله انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس است