تراکتور 20 گرفت و 20 امتیازی شد/ گسترش فولاد انتقام گرفت/ پدرزن مچ داماد را خواباند

تراکتور 20 گرفت و 20 امتیازی شد/ گسترش فولاد انتقام گرفت/ پدرزن مچ داماد را خواباند
هفته اول دور برگشت لیگ برتر فوتبال کشور با پیروزی هر دو نماینده تبریز همراه بود.

تراکتور 20 گرفت و 20 امتیازی شد/ گسترش فولاد انتقام گرفت/ پدرزن مچ داماد را خواباند

هفته اول دور برگشت لیگ برتر فوتبال کشور با پیروزی هر دو نماینده تبریز همراه بود.
تراکتور 20 گرفت و 20 امتیازی شد/ گسترش فولاد انتقام گرفت/ پدرزن مچ داماد را خواباند