تردد روان و پرحجم در محورهای هراز و سوادکوه/ خودروها به تجهیزات زمستانی مجهز باشند

تردد روان و پرحجم در محورهای هراز و سوادکوه/ خودروها به تجهیزات زمستانی مجهز باشند
رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محورهای هراز و سوادکوه از جنوب به سمت شمال به‌صورت پرحجم و روان است.

تردد روان و پرحجم در محورهای هراز و سوادکوه/ خودروها به تجهیزات زمستانی مجهز باشند

رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محورهای هراز و سوادکوه از جنوب به سمت شمال به‌صورت پرحجم و روان است.
تردد روان و پرحجم در محورهای هراز و سوادکوه/ خودروها به تجهیزات زمستانی مجهز باشند