تردد نیمه‌سنگین در محور هراز/ کندوان و هراز فردا یک‌طرفه است

تردد نیمه‌سنگین در محور هراز/ کندوان و هراز فردا یک‌طرفه است
رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: آمد و شد خودروها در تمام محورهای مازندران عادی و در محور هراز به‌صورت نیمه‌سنگین است.

تردد نیمه‌سنگین در محور هراز/ کندوان و هراز فردا یک‌طرفه است

رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: آمد و شد خودروها در تمام محورهای مازندران عادی و در محور هراز به‌صورت نیمه‌سنگین است.
تردد نیمه‌سنگین در محور هراز/ کندوان و هراز فردا یک‌طرفه است