تروریست‌های داعش، خلبان سوری را زنده در آتش سوزاندند

تروریست‌های داعش، خلبان سوری را زنده در آتش سوزاندند
گروه تروریستی داعش در اقدامی وحشیانه، یک خلبان ارتش سوریه را که به اسارت گرفته بود، آتش زد.

تروریست‌های داعش، خلبان سوری را زنده در آتش سوزاندند

گروه تروریستی داعش در اقدامی وحشیانه، یک خلبان ارتش سوریه را که به اسارت گرفته بود، آتش زد.
تروریست‌های داعش، خلبان سوری را زنده در آتش سوزاندند