ترکیه شمار نیروهای نظامی خود در قطر را افزایش داد

ترکیه شمار نیروهای نظامی خود در قطر را افزایش داد
وزارت دفاع قطر اعلام کرد که تعداد دیگری از نیروهای نظامی ارتش ترکیه وارد این کشور شده‌اند.

ترکیه شمار نیروهای نظامی خود در قطر را افزایش داد

وزارت دفاع قطر اعلام کرد که تعداد دیگری از نیروهای نظامی ارتش ترکیه وارد این کشور شده‌اند.
ترکیه شمار نیروهای نظامی خود در قطر را افزایش داد