ترکیه کاردار امارات را احضار کرد

ترکیه کاردار امارات را احضار کرد
وزارت خارجه ترکیه بعد از اقدام وزیر خارجه امارات در بازنشر توئیت توهین‌آمیز، کاردار این کشور در آنکارا را احضار کرد.

ترکیه کاردار امارات را احضار کرد

وزارت خارجه ترکیه بعد از اقدام وزیر خارجه امارات در بازنشر توئیت توهین‌آمیز، کاردار این کشور در آنکارا را احضار کرد.
ترکیه کاردار امارات را احضار کرد