تسلط ارتش سوریه بر ۹ پاسگاه در مرز اردن

تسلط ارتش سوریه بر ۹ پاسگاه در مرز اردن
ارتش سوریه موفق شد در جنوب شرق دمشق پاسگاه‌های مرزی شماره ۱۹۶ تا ۲۰۴ را آزاد کند.

تسلط ارتش سوریه بر ۹ پاسگاه در مرز اردن

ارتش سوریه موفق شد در جنوب شرق دمشق پاسگاه‌های مرزی شماره ۱۹۶ تا ۲۰۴ را آزاد کند.
تسلط ارتش سوریه بر ۹ پاسگاه در مرز اردن