تسلیحاتی که آمریکا محرمانه به معارضان سوری رسانده، در اختیار داعش قرار گرفته است

تسلیحاتی که آمریکا محرمانه به معارضان سوری رسانده، در اختیار داعش قرار گرفته است
پژوهش جدیدی که به سفارش اتحادیه اروپا و دولت آلمان انجام گرفته نشان می‌دهد تسلیحاتی که آمریکا به صورت محرمانه برای معارضان سوری خریداری کرده، به دست تروریست‌های داعش رسیده است.

تسلیحاتی که آمریکا محرمانه به معارضان سوری رسانده، در اختیار داعش قرار گرفته است

پژوهش جدیدی که به سفارش اتحادیه اروپا و دولت آلمان انجام گرفته نشان می‌دهد تسلیحاتی که آمریکا به صورت محرمانه برای معارضان سوری خریداری کرده، به دست تروریست‌های داعش رسیده است.
تسلیحاتی که آمریکا محرمانه به معارضان سوری رسانده، در اختیار داعش قرار گرفته است