تشکیل پرونده برای پاک کنندگان پرچم رژیم صهیونیستی/تکمیل تحقیقات پرونده املاک نجومی/ دیدار جلالی با افسران سرویس جاسوسی

تشکیل پرونده برای پاک کنندگان پرچم رژیم صهیونیستی/تکمیل تحقیقات پرونده املاک نجومی/ دیدار جلالی با افسران سرویس جاسوسی
دادستان تهران در نشست شورای معاونان دادسرای تهران درباره آخرین وضعیت فعالیت در فضای مجازی ، شبکه ملی اطلاعات، مبارزه با فساد، پرونده احمدجلالی،املاک نجومی و مسائل دیگر سخن گفت.

تشکیل پرونده برای پاک کنندگان پرچم رژیم صهیونیستی/تکمیل تحقیقات پرونده املاک نجومی/ دیدار جلالی با افسران سرویس جاسوسی

دادستان تهران در نشست شورای معاونان دادسرای تهران درباره آخرین وضعیت فعالیت در فضای مجازی ، شبکه ملی اطلاعات، مبارزه با فساد، پرونده احمدجلالی،املاک نجومی و مسائل دیگر سخن گفت.
تشکیل پرونده برای پاک کنندگان پرچم رژیم صهیونیستی/تکمیل تحقیقات پرونده املاک نجومی/ دیدار جلالی با افسران سرویس جاسوسی