تصاویر رئیس جمهور آمریکا در فلسطین به آتش کشیده شد

تصاویر رئیس جمهور آمریکا در فلسطین به آتش کشیده شد
مردم فلسطین در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور آمریکا در انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به قدس، تصاویر وی را در کرانه باختری به آتش کشیدند.

تصاویر رئیس جمهور آمریکا در فلسطین به آتش کشیده شد

مردم فلسطین در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور آمریکا در انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به قدس، تصاویر وی را در کرانه باختری به آتش کشیدند.
تصاویر رئیس جمهور آمریکا در فلسطین به آتش کشیده شد