تصاویر | راهپیمایی مردم سراسر کشور علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی

تصاویر | راهپیمایی مردم سراسر کشور علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی
بعد از ظهر امروز مردم در سراسر کشور پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت اقدام رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر صهیونیستی، راهپیمایی کردند.

تصاویر | راهپیمایی مردم سراسر کشور علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی

بعد از ظهر امروز مردم در سراسر کشور پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت اقدام رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر صهیونیستی، راهپیمایی کردند.
تصاویر | راهپیمایی مردم سراسر کشور علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی