تصاویر | رونمایی از خودروی شگفت‌انگیز کادیلاک

تصاویر | رونمایی از خودروی شگفت‌انگیز کادیلاک
کادیلاک تصاویر رسمی مدل مفهومی اسکالا را منتشر کرد. این خودرو در صورت تولید پرچمدار کادیلاک خواهد بود و به رقابت با ب‌ام‌و سری ۷ و مرسدس بنز اس کلاس خواهد رفت.

تصاویر | رونمایی از خودروی شگفت‌انگیز کادیلاک

کادیلاک تصاویر رسمی مدل مفهومی اسکالا را منتشر کرد. این خودرو در صورت تولید پرچمدار کادیلاک خواهد بود و به رقابت با ب‌ام‌و سری ۷ و مرسدس بنز اس کلاس خواهد رفت.
تصاویر | رونمایی از خودروی شگفت‌انگیز کادیلاک

مرجع سلامتی