تصاویر نشست حسین انتظامی با اصحاب رسانه استان اردبیل

تصاویر نشست حسین انتظامی با اصحاب رسانه استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از استان اردبیل؛ معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به اردبیل سفر کرده اند نشستی را با اصحاب رسانه و فعلان مطبوعاتی استان اردبیل داشتند که تصاویر این نشست توسط مهران عقلمند عکاس خبرگزاری خبرآنلاین در زیر مشاهده می کنید.

تصاویر نشست حسین انتظامی با اصحاب رسانه استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از استان اردبیل؛ معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به اردبیل سفر کرده اند نشستی را با اصحاب رسانه و فعلان مطبوعاتی استان اردبیل داشتند که تصاویر این نشست توسط مهران عقلمند عکاس خبرگزاری خبرآنلاین در زیر مشاهده می کنید.
تصاویر نشست حسین انتظامی با اصحاب رسانه استان اردبیل

طاووس موزیک