تصاویر | گورستان دسته‌جمعی مهمانان عروسی در ترکیه

تصاویر | گورستان دسته‌جمعی مهمانان عروسی در ترکیه
انفجار در نزدیکی یک مراسم عروسی در شهر غازی‌آنتپ در جنوب ترکیه 51 کشته بر جای گذاشت. اجساد این قربانیان در گورستانی دسته‌جمعی دفن می‌شوند.

تصاویر | گورستان دسته‌جمعی مهمانان عروسی در ترکیه

انفجار در نزدیکی یک مراسم عروسی در شهر غازی‌آنتپ در جنوب ترکیه 51 کشته بر جای گذاشت. اجساد این قربانیان در گورستانی دسته‌جمعی دفن می‌شوند.
تصاویر | گورستان دسته‌جمعی مهمانان عروسی در ترکیه

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی