تصویب نصب 90 سایت و ایستگاه BTS در سفر وزیر ارتباطات به کرمان/ رشد 16.7 برابری پهنای باند در کرمان

تصویب نصب 90 سایت و ایستگاه BTS در سفر وزیر ارتباطات به کرمان/ رشد 16.7 برابری پهنای باند در کرمان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان گفت: فراهم آمدن امکان نصب 90 سایت و ایستگاه BTS در سطح استان از مصوبات سفر اخیر وزیر ارتباطات به استان است.

تصویب نصب 90 سایت و ایستگاه BTS در سفر وزیر ارتباطات به کرمان/ رشد 16.7 برابری پهنای باند در کرمان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان گفت: فراهم آمدن امکان نصب 90 سایت و ایستگاه BTS در سطح استان از مصوبات سفر اخیر وزیر ارتباطات به استان است.
تصویب نصب 90 سایت و ایستگاه BTS در سفر وزیر ارتباطات به کرمان/ رشد 16.7 برابری پهنای باند در کرمان